Skip to content

ANBI

NAAM, CONTACTGEGEVENS, RSIN

Stichting CHIEF
Postadres: Burgstraat 12, 4283 GG  Giessen
Mail: post@chief-altena.nl
RSIN: 860419459

Statutaire doelstelling

Stichting CHIEF stelt zich ten doel

  1. Het versnellen van de eiwittransitie voor een gezond en duurzaam leven en het vergroten van de bewustwording bij de consument terzake;
  2. Het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

CHIEF gaat in de kern over:

  • Consumptiegedrag  veranderen naar meer plantaardig
  • Transitie realiseren in een afgebakend gebied
  • Wetenschappelijk onderbouwde pilot over een periode van 5 jaar

Het gedrag van de consument beïnvloeden we door:

  • Innovatie:

Wetenschappelijk begeleid onderzoek naar gedragsverandering bij consumenten. In een afgebakend gebied, gemeente Altena, wordt getest hoe consumenten versneld tot het kopen en consumeren van meer plantaardige eiwitten komen.

Ruimte voor startups en faciliteren van contacten tussen deelnemende bedrijven, faciliteren proefvelden en proefkeuken, als randvoorwaarden voor het beïnvloeden van eetgedrag.

  • Educatie:

Praktijklessen voor jongeren (groep 7-8, 1-2 voortgezet onderwijs); kennis over telen, verwerken, koken en consumeren van plantaardige eiwitten; leren en doen door praktijklocatie met expositie.

  • Fascinatie:

Aansluiten bij de beleving van de consument door: aanpassingen in hun voedselomgeving bij restaurants (meer zichtbaarheid voor plantaardige eiwitten op het menu) en retail (demonstraties en productaanbod); bieden van handelingsperspectief: kookworkshops, receptinspiratie, expositie.

Bestuurssamenstelling

Henk Schouten (voorzitter)
Timo Hoogeboom (secretaris)
Henk Gerbers (penningmeester)

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Het beloningsbeleid van CHIEF is er overigens op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.