Skip to content

Nieuwsbrief Maart 2020

Voorwoord

Tot een paar weken geleden waren we in de veronderstelling dat we rond deze tijd in het jaar wereldkundig konden maken dat we echt met CHIEF van start zijn. De plannen zijn uitgewerkt, we hebben een stichting opgericht, we ontvangen waardevolle ondersteuning vanuit de stuurgroep en we zijn trots op de betrokkenheid van enthousiaste Plant Protein Promoters waarmee we gezamenlijk onze missie gaan waar maken.

En toen kwam corona… De wereld is in de ban van het corona virus. Mensen vechten voor hun gezondheid, zorgverleners geven zich tot het uiterste en het bedrijfsleven moet alle zeilen bijzetten. Dit raakt ons allemaal.

Op dit moment gaat alle aandacht van de initiatiefnemers en businesspartners van CHIEF uit naar hun bedrijven en werknemers. Het bestuur heeft daarom besloten de activiteiten voorlopig op te schorten en de daadwerkelijke start van CHIEF te verschuiven naar 2021. In het vierde kwartaal van dit jaar willen we u daarover verder informeren. In deze nieuwsbrief leest u meer over de ontwikkelingen van afgelopen jaar.

Voor nu wensen we jullie allen een goede gezondheid en veel veerkracht voor de lokale ondernemers. Help elkaar daar waar het kan. Koop je producten lokaal en eet gezond & plantaardig!

Namens het bestuur van CHIEF,

Met vriendelijke groet,

Henk Schouten

Van planvorming naar realisatie

Het afgelopen jaar heeft CHIEF mooie stappen gezet. Een half jaar geleden is stichting CHIEF officieel opgericht. Provincie Noord-Brabant, gemeente Altena en regio West-Brabant zijn enthousiast over het initiatief en steunen ons zowel financieel als inhoudelijk. Ook de vereniging Green Protein Alliance is nauw betrokken bij CHIEF vanuit onze gedeelde missie om Nederlanders meer plantaardige eiwitten te laten eten.  

Steeds meer bedrijven willen hun naam verbinden aan CHIEF als Plant Protein Promotor en actief bijdragen aan de realisatie van CHIEF. De werving van promotors was nog in volle gang toen het corona-virus uitbrak. We willen de gesprekken in het najaar weer oppakken, vanuit de overtuiging dat we tegen die tijd weer ‘corona-vrij’ zijn.

We kunnen steeds weer rekenen op deskundige input vanuit de brede stuurgroep met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Zij kwamen regelmatig bij elkaar om de plannen te verfijnen, doelstellingen scherper te maken en hun kennis, netwerk en middelen beschikbaar te stellen aan CHIEF.

Om de diversiteit van activiteiten te kunnen realiseren en huisvesten is gezocht naar een locatie in Altena waar het ontvangen van groepen: schoolklassen, professionals en consumenten op korte termijn mogelijk is. Waar een expositie gerealiseerd kan worden om de diverse doelgroepen te informeren en mee te nemen in het gedachtegoed van CHIEF. Vaker plantaardig eten. Hoe doe je dat en waar komt het eigenlijk vandaan? Kookworkshops en proefvelden geven daar invulling aan. We zijn verheugd om te kunnen delen dat dit allemaal samen kan komen op het terrein van Golfpark Almkreek in Almkerk.

De locatie biedt veel mogelijkheden en heeft alle ruimte voor de beoogde activiteiten van CHIEF. Beide organisaties zijn zeer enthousiast over samenwerking en kunnen elkaar versterken. Gezondheid en duurzaamheid zijn de overkoepelende waarden en drijfveren voor CHIEF en Golfpark Almkreek. CHIEF geeft op Almkreek invulling aan de menukaart van het restaurant (80% plantaardig), een kookstudio/proefkeuken, leslokaal, expositie en belevingstuin.

Educatie

CHIEF, dat staat voor Centrum Hulp bij Innovatie, Educatie en Fascinatie, heeft voor educatie een lesprogramma ontwikkelt om schoolklassen in Altena te kunnen bedienen.

Studenten van de HAS hebben een lesprogramma uitgewerkt voor CHIEF. Tijdens deze lessen leren de leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs over ons plantaardig voedsel, over enkele voedingsstoffen (met name eiwitten), de eiwittransitie en de verwerking van ons voedsel. De leerlingen gaan kijken, luisteren, proeven en voelen. Op deze manier worden zij op een positieve manier aan het denken gezet over de onderwerpen die aan bod komen. Het programma bevat vier lessen die samen een educatief geheel vormen. De leerlingen gaan luisteren naar informatie, maar gaan na elk onderdeel zelf aan de slag met een praktisch deel dat hierop aansluit. Tot slot gaan zij aan de slag in de keuken en mogen ze de pluktuin in om in het klein de teelt te beleven, zien en voelen.

Smaaklessen lanceert eind van deze maand de smaakmissie Alternatieve Eiwitten. Deze smaakmissie is een mooie opmaat naar een klassenbezoek aan CHIEF.

Fascinatie

De pijler fascinatie gaat over consumentbeleving en activatie op de winkelvloer. CHIEF is een wetenschappelijk begeleide pilot in Altena. We voeren oriënterende gesprekken met de WUR/WEcR over deelname aan de PPS (publiek-private samenwerking) “Naar duurzamere en gezondere winkelvloer”.

Het project heeft als eerste doel te komen tot meer consumptie van plantaardige eiwitten. Daartoe wil CHIEF verschillende interventies uitzetten in de regio Land van Heusden en Altena. Ze kiest voor een gebiedsgerichte aanpak. Waarbij ze op verschillende uitgiftepunten (in Out of Home en retail) de producten aanbiedt, op verschillende manieren. Primair doel is om door een gerichte mix aan interventies qua product, prijs, promotie en plaats te komen tot meer bewustwording, een positievere houding en uiteindelijk een hogere consumptie van plantaardige eiwitten.

Secundair doel is om leerervaringen over deze gebiedsgerichte aanpak te formuleren opdat ook andere regio’s hiermee aan de slag kunnen gaan en de transitie naar nieuwe eiwitten wordt versneld. Altena leent zich goed als experimenteerregio omdat het qua demografie een “gemiddeld” beeld van de Nederlandse bevolking kent en omdat het een redelijk afgesloten gebied is. Transities behelzen grote veranderingen op meerderlei terrein (technologie, cultuur, organisatie), hetgeen een lange adem vergt en de betrokkenheid van velen. Experimenteerruimten kunnen helpen om transities vorm te geven. De omslag van consumptie (en productie) van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten is ook dermate veelomvattend dat sprake is van een transitie.

Altena kan deze transitie verder brengen door haar ervaringen te monitoren, te analyseren en te delen.

Kortom, CHIEF staat in de startblokken …