Skip to content

Nieuwsbrief Mei 2022

Voorwoord

Na een lange radiostilte waarin we onze beoogde activiteiten even stil hebben gelegd, informeren we jullie graag dat we in de tussenliggende periode zeker niet stil hebben gezeten. Al snel werd duidelijk dat naast de grote impact die Covid-19 op de gezondheid en veerkracht van organisaties en het individu heeft gehad, er ook nieuwe kansen zijn ontstaan. ‘Never waste a crisis’ en het nieuwe normaal werden veel gehoorde kreten om ook kansen te omarmen die de situatie ons biedt.

De nieuwe realiteit toont ons positieve ontwikkelingen ten gunste van een meer plantaardig eetpatroon. De toegenomen aandacht voor de volksgezondheid heeft effect op een toenemend bewustzijn van eetgewoonten. Ons eetgedrag is veranderd door ingrijpende externe invloeden, we eten meer thuis omdat we meer thuiswerken en horeca lange tijd gesloten is geweest. Dit zorgt voor exponentiële groei van online retail en bezorgmaaltijdservices. Het aanbod van plantaardige, vega en vegan opties neemt toe, mede dankzij vernieuwende en innovatieve marktintroducties van nieuwe producten en diensten. Niet alleen als vervangers van vlees maar ook van vis en zuivel. Daarnaast is er toenemende aandacht voor de herkomst van ons eten. Land- en boerderijwinkels zagen hun omzetten de afgelopen twee jaar verdrievoudigen. De aanstaande Green Deal Eiwitrijke gewassen benadrukt het belang van lokale teelten van vlinderbloemige eiwitrijke gewassen en het vergroten van de zelfvoorzienendheid van plantaardige eiwitten als het gaat om de productie en daaruit volgend de consumptie van plantaardige eiwitten in Nederland. Dit belang wordt extra duidelijk in het licht van de volgende crisis en grondstoffentekorten veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

Redenen te meer om vorm te geven aan de gebiedspilot CHIEF in Altena waarin we onderzoeken hoe we de voedselomgeving zo kunnen inrichten dat we de inwoners intrinsiek kunnen motiveren om vaker een plantaardige keuze te (blijven) maken. Hoe we dat gaan doen lichten we toe in deze nieuwsbrief.

Wij blijven onverminderd enthousiast om onze missie voort te zetten, we hopen jullie ook! Samen maken we echt het verschil.


Namens het bestuur van CHIEF,

Met vriendelijke groet,
Henk Schouten

Gebiedspilot CHIEF 2022-2023

Stichting CHIEF heeft nog nadrukkelijker de samenwerking opgezocht met vereniging Green Protein Alliance vanuit een gedeelde visie en missie. Namelijk het herstellen naar een gezonde balans van 50% dierlijke en 50% plantaardige eiwitten in het voedselpatroon in 2025. Met de nadruk op een gebiedspilot en praktijk onderzoek, in plaats van eerder beoogde realisatie van een centrum, sluiten de activiteiten volledig aan bij de verenigingsdoelen.

Zodoende is vereniging Green Protein Alliance opdrachtgever geworden om uitvoering te geven aan de gebiedspilot CHIEF als onderdeel van een Publiek Private Samenwerking met Wageningen UR. In deze gebiedspilot wordt in 2022-2023 in een afgebakend gebied, gemeente Altena, geëxperimenteerd met interventies om inzichten te verkrijgen hoe we consumenten kunnen stimuleren om vaker een plantaardige keuze te maken. Interventies krijgen vorm bij lokale supermarkten, horeca, bedrijfsrestaurants en sportkantines, scholen en andere locaties in de voedselomgeving. 

Deze visie en aanpak sluit aan bij de ambities van lokale overheden. Zoals bij de ambities van gemeente Altena om een circulair voedselsysteem te creëren, waarin lokaal, duurzaam en gezond voedsel centraal staat. In het programma ‘circulair voedselsysteem’ wordt een gezond en duurzaam dieet rijk aan plantaardige eiwitten zoals peulvruchten nadrukkelijk genoemd. Daarnaast is in 2019 in het manifest ‘De kracht van Altena’ de nadrukkelijke steun uitgesproken om Altena als experimentzone in te zetten om te komen tot een duurzamere productie en consumptie van voedsel in het gebied. Provincie Noord-Brabant draagt bij aan de gebiedspilot en heeft de eiwittransitie als één van hun speerpunten voor een duurzamere voedselvoorziening opgenomen in het recent vastgestelde beleidskader Landbouw en Voedsel 2030.  

Concreet betekent dit dat jullie de komende tijd meer van CHIEF gaan horen en zien. Via deze nieuwsbrief en als inwoner van Altena via de voedselomgeving. In september en oktober dit jaar worden de eerste experimenten op de winkelvloer verwacht, en vanaf november in de horeca. In 2023 zullen gecombineerde interventies in de hele voedselomgeving verder uitgerold worden. 

Vragen of mee doen?

Neem contact op via post@chief-altena.nl

Publicatie

Publicatie in Het Kontakt d.d. 14 april 2022
pagina 27